Om mig

Jeg har været selvstændig psykolog med egen klinik i Greve siden 2016.

Jeg er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet i 2012, og er efterfølgende autoriseret af Dansk Psykolognævn.

Jeg har i en årrække arbejdet som psykolog med speciale i arbejdsrettede tiltag for at få klienten bedst muligt tilbage til arbejdslivet efter kortere eller længerevarende sygdom, og arbejdede her med terapi, rådgivning, konsultativ sparring, supervision og psykologiske undersøgelser. Jeg har ligeledes i flere år samarbejdet med bosteder for psykisk handicappede.

Jeg motivers af, at finde ressourcer hos mennesker, og bygge videre på dem sammen med den enkelte.

Teoriramme

Mennesker er forskellige, og har derfor brug for forskellige perspektiver, metoder og udfordringer.

Jeg arbejder overordnet med kognitiv terapi, men henter også inspiration fra andre teorirammer, for sammen med dig at opnå det bedste resultat.

Det er altid med udgangspunkt i dine livsbetingelser vi gennem terapien finder muligheder for forandringer i dit liv, der netop er dit behov.

Lone Mohr profil ved vandet
Dansk Psykolog Forening logo

Alle henvendelser behandles fortroligt. Som psykolog har jeg tavshedspligt og er som medlem af Dansk Psykologforening ligeledes underlagt de Nordiske etikregler.